ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงิน
โดยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร และบริการ เก็บเงินปลายทาง

เลือกธนาคารสำหรับโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

067-1-18258-8

ชื่อบัญชี

ลักษณ์มน ธรรมวัย

ธนาคารกรุงเทพ

527-0-24252-1

ชื่อบัญชี

ลักษณ์มน ธรรมวัย

ธนาคารไทยพาณิชย์

581-240301-2

ชื่อบัญชี

ลักษณ์มน ธรรมวัย

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ท่านสามารถแจ้งการชำระเงิน ผ่านช่องทาง Line และ
Facebook Messenger พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงิน
โดยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร และบริการ เก็บเงินปลายทาง

เลือกธนาคารสำหรับโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

067-1-18258-8
ชื่อบัญชี : ลักษณ์มน ธรรมวัย

ธนาคารกรุงเทพ

527-0-24252-1
ชื่อบัญชี : ลักษณ์มน ธรรมวัย

ธนาคารไทยพาณิชย์

581-240301-2
ชื่อบัญชี : ลักษณ์มน ธรรมวัย

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ท่านสามารถแจ้งการชำระเงิน ผ่านช่องทาง Line และ Facebook Messenger พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์